Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan slaapapneu

Ontwerp van nieuwe wetgeving: autobestuurders met slaapapneu zijn niet rijgeschikt, behalve als ze met succes een behandeling volgen en blijven volgen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014
tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Tags: 

Europese Slaaptop in Brussel vraagt beleidsmakers om wakker te worden

Beleidsmakers. word wakker

Slaapexperten uit 31 Europese landen en verenigd in de ESRS, European Sleep Research Society, komen 29 en 30 april samen in Brussel. Tijdens deze Europese ‘Slaaptop’ gaan zij in gesprek met de Europese Unie om de slaapgeneeskunde door de lidstaten te laten erkennen als subspecialisme. Deze erkenning heeft belangrijke gevolgen voor patiënt en zorgverlener. Ze kaarten er eveneens de groeiende impact van slaapproblemen op verkeersveiligheid aan.

Cijfers slaapaandoeningen

Aantal mensen met slaapapneu-behandeling verdubbeld

Het aantal mensen dat voor slaapapneu behandeld wordt met een luchtdrukmasker (CPAP) is op vijf jaar tijd fors toegenomen, dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zag het aantal patiënten dat een CPAP-behandeling krijgt, stijgen van ruim 36.000 in 2010 tot boven 67.000 in 2014, een toename met 82%.

Lentebijeenkomst 5 maart 2016

Het programma voor de lentebijeenkomst 2016:

14u00    Waarheen met ApneuVereniging Vlaanderen? Victor Hanssens, ondervoorzitter

14u10    Het belang van educatie en patiëntenbegeleiding. Pascal Borzée, UZLeuven

15u00.   Nieuwe technologie voor Apneu-patiënten. Jan Van Gulck, ResMed

15u20    Pauze met demo van toestellen door de firma Resmed.

15u40    Het statuut van de chronisch zieke. Sarah Defloor, Vlaams PatiëntenPlatform

De geheimen van "De Gorilla"

Vakantie met de Gorilla - zeilen in Griekenland

Karine Smeyers vertelt in het winternummer van ApneuMagazine (2015-4) over haar positieve ervaringen op vakantie met de Gorilla, een powerbank die haar toeliet onafhankelijk van het elekticiteitsnetwerk haar CPAP te gebruiken. Verschillende lezers vroegen meer details over de gekozen powerbank. Hier haar antwoord. Ze licht ook haar selectie toe.

Pagina's