Leefwijze

Gewicht en alcohol verzwaren apneu. Sommige mensen geraken zelfs van hun nachtelijke ademstops verlost wanneer ze gewicht verliezen. Daarom is het eerste advies conservatieve maatregelen, aanpassing van de leefwijze:
  • gewichtsvermindering
  • geen alcohol in de avonduren
  • geen slaapmiddelen
  • slaaphygiëne, regelmatig dag- en avondritme
  • gezond en voldoende bewegen

Maagverkleining

Mensen met fors overgewicht (morbide obesitas: BMI boven de 35) blijken in zeer veel gevallen apneu te hebben. De oorzaak hiervan is dat er zich vetweefsel ophoopt rondom de bovenste luchtweg die zich daardoor vernauwt.

Voor mensen met fors overgewicht en apneu wordt steeds vaker het aanbrengen van een maagband of een maagverkleinende operatie overwogen. Deze vormen van chirurgie, bedoeld om af te vallen, noemen we bariatrische chirurgie. Er wordt bij de patiënt maar een beperkte totale hoeveelheid voedsel tot de maag toegelaten. Hierdoor is gewichtsafname ‘verzekerd’. Het is een multidisciplinaire behandeling waarin de diëtiste bijvoorbeeld een grote rol speelt.

Maagband

De maagband wordt door middel van een ‘kijkoperatie’ vlakbij de overgang van de slokdarm naar de maag geplaatst. De maag hoeft hierbij dus niet ingesneden te worden.

Maagverkleinende operatie

maagverkleining

Bij een maagverkleinende operatie wordt de maag kleiner gemaakt waardoor u minder kunt eten. Ook wordt de dunne darm met ongeveer 1,5 meter ingekort of eigenlijk ‘gebypassed’.

Bij de grotere klinieken die zich met bariatrische chirurgie bezighouden, wordt iedere patiënt eerst gescreend op apneu. Meer dan 70% blijkt osas te hebben. Verreweg de meeste patiënten wisten niet dat zij apneu hadden. 37% heeft ernstig apneu en sommigen hebben zelfs een extreem ernstige apneu met meer dan 120 apneus en hypopneus per uur. Rondom de ingreep worden speciale maatregelen genomen. Bijvoorbeeld behandeling met cpap, het vermijden van spierverslappende medicatie en zo nodig verpleging op Intensive Care.

Bariatrische chirurgie is een vak apart dat voor succes ook aangewezen is op goede selectie en begeleiding.

Bron: Eigen tekst, ApneuVereniging Nederland (gewijzigd)