Samenwerking

do 01 januari 2015
Logo Apneuvereniging Nederland

België

GUPPC, Groupe des Utilisateurs du PPC, is onze Franstalige tegenhanger in België. Wij delen met hen de Slaapapneu Conventie van het federale RIZIV, dat de terugbetaling regelt voor de slaapapneu behandeling. Wij worden sinds 2018 uitgenodigd op de bijeenkomsten van BASS, de vereniging van slaapartsen in België. We overleggen vooral bij wijzigingen van de SlaapApneu Conventie.

Nederland

Vanaf 2015 werken de Vlaamse en de Nederlandse ApneuVerenigingen samen. Het zijn twee onafhankelijke verenigingen. De organisatie van de zorg is in beide landen verschillend, net als de ondersteuning van patiëntenverenigingen, maar op de berichtgeving over de aandoening en aanverwante delen we dezelfde taal.

Contacten en uitwisseling van informatie bestonden reeds vroeger, maar sinds 2015 verspreidt ApneuVereniging Vlaanderen het uitstekende en mooi vorm gegeven ApneuMagazine van de Nederlandse ApneuVereniging. Leden ontvangen gratis vier keer per jaar het Nederlandse ApneuMagazine, en hebben via de website toegang tot het archief.

Europa

Jaarlijkse nemen we deel aan het ERS Congres dankzij een subsidie van ELF. ERS staat voor de European Respiratory Society, de verenging van longartsen en aanverwanten. ELF, de European Lung Foundation, is het initiatief van ERS, dat zich bezig houdt met de publieke campagne Healthy Lungs for Life en de ondersteuning van patiëntenverenigingen (PO Patient Organisation).

Los van de contacten via ELF zijn er sinds 2017 rechtstreekse contacten ontstaan tussen apneuverenigingen. In 2017 werd een gezamenlijke poster ontworpen, die vooral de onderdiagnose/onderbehandeling in beeld bracht. De affiche werd verdeeld door de apneuverenigingen van Italië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en België (zowel de Franstalige als de Nederlandstalige vereniging).

Via het Europees netwerk zijn er ook contacten met de USA en Australië.