Ruglig

Bij houdingafhankelijke apneu (POSA, Positie-afhankelijk Obstructief SlaapApneu) komt apneu meer (of uitsluitend) voor bij slapen in ruglig.

Voorkomen

Ongeveer de helft van slaapapneu is houding gebonden (ruglig).
POSA is niet eenduidig bepaald, er bestaan verschillende definities:

  • twee keer zoveel apneu's in ruglig tov zijlig (Rosalind Cartwright, VSA, 1984)
  • idem met minder dan 5 in zijlig en hoger dan 15 in beide posities (M Jeffrey Mador, VSA, 2005)
  • hoger dan 10 in ruglig en lager dan 10 in zijlig (Marie Marklund, Zweden, 1998).

Tennisbal

Vroeger werd geprobeerd met een voorwerp in de rug de ruglig te bemoeilijken zodat geslapen werd in zijlig. Het meest bekende voorbeeld is de tennisbal die in de pyjama genaaid werd. Het gaf goed resultaat zowel voor apneu als voor snurken, maar het was erg comfortabel, waardoor lange termijn therapie-trouw erg laag was. Bovendien was er risico op schade van de ruggewervels

Geluidsignaal

Tegenwoordig zijn er toestelletjes die rond de hals of de borst gedragen worden en die een (steeds luider) signaal geven bij ruglig:

Marijke Dieltjens e.a. onder leiding van nko-arts prof dr Olivier Vanderveken aan het UZ Antwerpen onderzochten de SPT:

  • zowel met de mondbeugel (mra) als de SPT werden het aantal apneus gehalveerd
  • als beiden behandelingen gecombineerd worden, dan zakte het aantal apneus van gemiddeld 21 naar 6
  • zonder SPT werd er gemiddeld 30% op de rug geslapen, met SPT verdween rugslapen volledig

In Vlaanderen is de SPT niet vergoed door het RIZIV. In Nederland is de Zorgautoriteit niet overtuigd van de positieve werking van de SPT en heeft deze in 2016 uit het basispakket van de zorgverzekeringen gehaald.

Meer...

Wie meer informatie zoekt over het onderzoek kan terecht op volgende bronvermeldingen :