Grote verschillen in ziekenhuiskosten

ma 16 december 2019
Ziekenhuisbarometer 2019 CM

"Een ziekenhuisopname in een kamer voor twee of meer personen kost gemiddeld zes keer minder dan in een eenpersoonskamer. In kamers voor twee of meer personen zijn ereloonsupplementen verboden. Toch kan ook daar de factuur hoog oplopen. Voor een borstreductie omwille van functionele hinder bijvoorbeeld betaalt een patiënt in ziekenhuis A 2.763 euro uit eigen zak. In ziekenhuis B is dat maar 103 euro. Dezelfde ingreep, hetzelfde kamertype, maar wel 27 keer goedkoper. Dat heeft alles te maken met niet-vergoedbare honoraria." Enkele opvallende vaststellingen uit de ziekenhuisbarometer, dat CM voor de 15de jaar op rij publiceert. We nemen hier de persmededeling van CM over.

16 december 2019

Dat de ereloonsupplementen in ziekenhuizen in 2018 voor het zoveelste jaar op rij gestegen zijn, is nauwelijks nog een verrassing te noemen. Voor een klassieke opname (met overnachting) namen ze opnieuw met 4,7 procent toe, bovenop de index. In een eenpersoonskamer betaalt een patiënt daardoor nu al 1.619 euro per opname uit eigen zak, zo blijkt uit de vijftiende editie van de ziekenhuisbarometer van CM Gezondheidsfonds. Voor een kamer voor twee of meer personen is dat 278 euro. In dat laatste kamertype mogen artsen namelijk geen ereloonsupplementen – dat is een bedrag dat de patiënt moet betalen bovenop het normale honorarium – aanrekenen. 

Gemiddeld gesproken betaal je in een kamer voor twee of meer personen bijna zes keer minder dan in een eenpersoonskamer. Maar een absolute garantie op financiële zekerheid biedt zo’n kamer niet. Want ook wie ervoor kiest om samen met andere patiënten op één kamer te liggen, riskeert voor sommige ingrepen in sommige ziekenhuizen toch een serieuze rekening te krijgen. Er zijn zelfs ziekenhuizen waar de kostprijs ten laste van de patiënt voor dezelfde ingreep (bijna) even hoog is in een kamer voor twee of meer personen als in een eenpersoonskamer. 

Borstreductie

Dat is bijvoorbeeld het geval voor een ‘borstreductie omwille van functionele hinder’. Voor die ingreep rekenen bepaalde ziekenhuizen regelmatig niet-vergoedbare honoraria aan, die soms gewoonweg onwettig zijn. Die moet de patiënt zelf betalen. Sommige ziekenhuizen doen dat alleen voor opnames in een kamer voor twee of meer personen, waardoor de kostprijs op gelijke hoogte komt als die voor een eenpersoonskamer, waar geen niet-vergoedbare prestaties aangerekend worden. Andere ziekenhuizen volgen de omgekeerde weg. Zij factureren voor deze ingreep enkel niet-vergoedbare honoraria in eenpersoonskamers. Daardoor is de mediane kostprijs voor de patiënt in die ziekenhuizen zo’n dertig keer hoger in eenpersoonskamers ten opzichte van kamers voor twee of meer personen. In nog andere ziekenhuizen betalen patiënten bij deze ingreep dan weer nooit niet-vergoedbare honoraria.

‘Uiteraard kunnen er individuele situaties zijn die een enigszins andere aanpak vereisen, maar zo’n grote prijsverschillen voor dezelfde ingreep, zijn niet te verantwoorden’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘We kunnen niet anders dan concluderen dat ziekenhuizen en/of artsen creatieve manieren zoeken om extra inkomsten te genereren. Niet-vergoedbare honoraria zijn er daar een van, maar ook de ereloonsupplementen, kamersupplementen of comfortsupplementen voor bijvoorbeeld een televisie of koelkast op de kamer, blijven oplopen.’ 

Hospitalisatieverzekering

En al die kosten zijn voor rekening van de patiënt. Zelfs een hospitalisatieverzekering biedt niet altijd garantie, aangezien niet alle verzekeringen bijvoorbeeld niet-vergoedbare honoraria terugbetalen. ‘We evolueren steeds verder in de richting van een gezondheidszorg met twee snelheden. De kwaliteit van de zorg mag dan wel dezelfde zijn, wie de beste omkadering wil, moet daarvoor in zijn portemonnee tasten.’ 

Nochtans is een eenpersoonskamer al lang geen luxe meer. De patiënt vraagt ernaar, ziekenhuizen richten er steeds meer in en internationaal onderzoek toont aan dat eenpersoonskamers meer voor- dan nadelen hebben. ‘Eenpersoonskamers moeten dan ook de norm worden voor opnames met minstens één overnachting’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Dat kan echter alleen als er een verbod komt op ereloonsupplementen. Uiteraard is het belangrijk dat ziekenhuizen voldoende gefinancierd worden en dat artsen een correcte verloning krijgen. Wij pleiten er dan ook voor om een deel van de premies die we nu betalen voor hospitalisatieverzekeringen over te hevelen naar de wettelijke ziekteverzekering. Dat is mogelijk omdat er zonder ereloonsupplementen eigenlijk geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig zijn. Voorwaarde om dat te doen is wel dat er transparantie komt over de manier waarop ziekenhuizen en artsen het geld onder elkaar verdelen. Vandaag is die er niet. Ook andere supplementaire kosten, zoals niet-vergoedbare honoraria, moeten transparant gereguleerd worden.’ 

Bijlagen

Meer info: Dieter Herregodts, persverantwoordelijke CM, 0475 86 36 71

Minimum- en maximum

Een overzicht van minimum en maximumprijzen in ziekenhuizen in de Vlaamse regio in een twee- of meerpersonenkamer (rechts de min/max voor een éénpersoonskamer)

Bevalling Eén persoon kamer
141 €
251 €
AZ Vesalius Tongeren
AZ Sint-Jozef Malle
1.104 €
2.191 €
AZ Sint-Lucas Gent
RZ Sint-Maria Halle
Cataract  
201 € AZ Vesalius Tongeren 807 € AZ Monica Antwerpen Deurne
221 € AZ Jan Portaels Vilvoorde 1.523 € AZ Rivierenhof Reet
Heupprothese  
453 € AZ Delta Roeselare 1.761 € ZOL Genk
779 € AZ Jan Palfijn Gent 3.747 € ZNA Sint-Elisabeth Antwerpen
Verwijderen galblaas  
195 € GZA Sint-Augustinus Antwerpen 964 € AZ Oudenaarde
277 € AZ Alma Eeklo 2.186 € RZ Sint-Maria Halle
Verwijderen meniscus  
108 € AZ Turnhout 557 € AZ Delta Roeselare
201 € AZ Diest 1.112 € ZNA Sint-Elisabeth Antwerpen