ApneuKrant 21-1

wo 31 maart 2021
ApneuKrant 21-1 voorblad

Kosten apneubehandeling in Nederland, verslag van webinar prof Johan Verbraecken over medicatie, uitnodiging algemene vergadering en webinars in mei en juni

Kosten apneubehandeling in Nederland

Aansluitend bij de internationale vergelijking door het kenniscentrum, benieuwde het ons hoeveel de Nederlandse slaapapneu patiënt kost en zelf betaalt voor zijn behandeling.

Getuigenis "Niet Zeuren"

David reageert op de webinar met Jo De Cock, topman van RIZIV.

Webinar prof Johan Verbraecken

Waar staat het huidig onderzoek naar de slaapapneu aandoening? Professor Johan Verbraecken besprak in de webinar op 22 december 2020 de mogelijkheden van medicatie, de tongzenuw stimulator, het grootschalig Europees Sleep Revolution onderzoek en de studie van het KennisCentrum. In dit artikel vatten we samen wat over medicatie gezegd werd.

Uitnodiging Algemene Vergadering

Voor de eerste keer organiseren we een Algemene Vergadering via internet op dinsdag 19 april 2021.

Op de agenda

  • in het jaar van het coronavirus steeg ons ledenaantal met 14% en werden bijeenkomsten vervangen door succesvolle webinars. Wat staat er nog in het activiteitenverslag 2020? Waar staan we sterk in, waar moeten we een tandje bijsteken?
  • ook de jaarrekening presenteert goede cijfers, krijgt het bestuur kwijting? wat met lidgeld bij verhoogde tegemoetkoming?
  • een primeur, patiënten uit vijf slaapcentra zijn kandidaat bestuurders... vormen zij het nieuwe bestuur?
  • wat verwachten de aanwezige leden van de volgende jaren? de nieuwe apneuovereenkomst staat voor de deur, wat zijn de prioriteiten van de apneupatiënten? hoe zien onze bijeenkomsten er uit in het post corona tijdperk?

Webinars in mei en juni

We zetten de maandelijkse webinars verder. Op 11 mei vergelijkt prof Dirk Pevernagie zijn Nederlandse met zijn Belgische ervaring. Op 15 juni behandelt prof Olivier Vanderveken twee apneubehandelingen zonder cpap: de mondbeugel (of mra) en het stimuleren van de tonzenuw.

Voor leden en vrienden: