E-gezond: Wat is de geïnformeerde toestemming?

wo 04 maart 2015

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan zorgverleners geeft om jouw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn jouw gegevens en die worden beschermd. Je kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Lees meer op Wat is de geïnformeerde toestemming met een antwoord op

  • Waarom toestemming geven?
  • Welke gegevens worden gedeeld?
  • Wat zijn jouw rechten als patiënt?
  • Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
  • Hoe registreert je jouw toestemming?
  • Hoe jouw kinderen registreren?
  • Veilig en vertrouwelijk!