ApneuConventie van het RIZIV

Het RIZIV, de federale openbare ziekteverzekering, heeft een overeenkomst met erkende slaapcentra voor de vergoeding van de behandeling van slaapapneu.

De meest recente versie van deze apneuconventie vind je op de website van het RIZIV. De laatste versie is deze van 1 januari 2018.
Obstructief slaapapneusyndroom: tegemoetkoming in de kosten van een thuisbehandeling met een nCPAP-toestel

Er worden twee behandelingen vergoed binnen deze conventie.

CPAP

De meest voorkomende behandeling is het gebruik tijdens de slaap van een luchtdruktoestel met masker, het CPAP-toestel, Continuous Positive  Air Pressure, Voortdurend Positieve Lucht Druk. Het stuurt een verhoogde luchtdruk bij het inademen, waardoor de luchtweg open blijft. Welke luchtdruk nodig is, wordt door het slaapcentrum bepaald.

Voor de behandeling ontvangt het slaapcentrum een vergoeding van het RIZIV:

 • gedurende de eerste 6 maanden geldt een startforfait van 2,82 €/dag of ong totaal 515€, RIZIV pseudocode 779936
  • zelfde diensten als voor het basisforfait
  • plus titratie-nacht of afstel-nacht
 • na 6 maanden wordt een basisforfait betaald van 1,79 €/dag of ong 653€/jaar, RIZIV pseudocode 779951.
  • een CPAP toestel (zie bijlage 4)
  • met toebehoren: masker, slang, filters (zie artikel 7 § 3)
  • dienstverlening (zelf of via HCP Home Care Provider, ThuisZorgDienstverlener (art 7 §4-6, miv art 8 § 2)

Van deze forfaits betaalt een patiënt 0,25€/dag of ong 91€/jaar als persoonlijk aandeel (remgeld). Voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, valt dit weg.

Voorwaarde voor de toekenning van deze dagvergoeding is een gebruik van minimum gemiddeld 4u per nacht, wat jaarlijks door het slaapcentrum dient gecontroleerd te worden (remgeld voor raadpleging specialist is 12€).

De samenstelling van deze prijzen wordt vermeld in bijlage 8. Het slaapcentrum kan zich beperken tot wat verplicht moet aangeboden worden. Andere toebehoren (zoals een verwarmde slang of extra maskers) worden door het ene slaapcentrum wel, het andere niet aangeboden. In het tweede geval dient de patiënt deze zelf aan te kopen (zie de lijst van webwinkels). Daar kan een patiënt ook terecht voor zelf aan te kopen reis-cpaps.

Het dagelijks forfait bedroeg 1,89€ sinds 1 januari 2017.

Afstelnacht in slaapcentrum of thuis?

De apneu-conventie gaat er vanuit dat bij 61 % van de patiënten de afstelling zal gebeuren met een titratie-PSG. Bij 39 % met een auto-CPAP-toestel, gevolgd door een PG of HPG.

De PSG PolySomnoGrafie verloopt tijdens een tweede slaapnacht in slaapcentrum.

De auto-CPAP, gevolgd door PG PolyGrafie of HPG Home-Polygrafie (art 6) gebeurt thuis.
Deze is echter enkel toegestaan bij een Obstructieve AHI gelijk of hoger dan 30/uur zonder comorbiditeiten, zoals opgesomd in de conventie:

 • obesitas hypoventilatie syndroom
 • nasale obstructie of voorafgaande uvulopalatoplastiek
 • centrale AHI  ≥ 5/uur, CSAS, periodieke ademhaling of Chey-ne-Stokes ademhaling
 • een andere slaapstoornis dan OSAS
 • één van volgende cardiovasculaire aandoeningen:
  • recent hartinfarct (< 3 maand)
  • gekende cardiale ejectiefractie < 40 %
 • gekend COPD met FEV1 < 50 % van de voorspelde waarde
 • patiënt met een gekende restrictieve longfunctie die te wijten is aan een “chest wall”-pathologie of neuromusculaire ziekte
 • gekende neurologische stoornis
 • gekende ernstige psychiatrische aandoening
 • vermoeden van een centraal ademcentrum defect
 • gebruik van meerdere psychofarmaca
 • gebruik van opioïden of vergelijkbare opioïdgeneesmiddelen

MRA

Vanaf 1 februari 2020 bedraagt het remgeld voor MRA behandeling 0,50€/dag gedurende 6 maanden (ong 91€)