ApneuVereniging Vlaanderen is er weer!

wo 01 februari 2023

ApneuVereniging Vlaanderen 25 jaar

1 februari 2023

W E   Z I J N   E R   W E E R!

Aan onze leden en vrienden
Aan onze nieuwsbrief lezers en website surfers

Je zal gemerkt hebben dat het stil is rond de ApneuVereniging Vlaanderen sinds 2021.
En dat klopt.
De oorzaken zijn dubbel: er is enerzijds een tekort aan vrijwilligers die taken willen opnemen, en anderzijds werden we getroffen door een reeks infecties, inclusief spoedopname, zodat we ons eerst met onze eigen gezondheid moesten bezig houden en de bijhorende vermoeidheid uitzieken.

We hopen nu, sinds begin februari 2023, de draad opnieuw te kunnen opnemen.

Vooreerst brengen we betalingen van lidgelden en vriendenbijdragen in orde en sturen de ApneuMagazines en ApneuKranten na die je gemist hebt. Met vertraging zou alles juni 2023moeten bijgewerkt zijn. Alle abonnementen worden sowieso nageleefd!

We danken jou voor het geduld ondertussen en zijn tegelijk zo vrij te wijzen op onze vacatures. Want we zijn op zoek naar versterking. Met name naar vrijwilligers die ons willen helpen met de bijdragen van leden (patiënten) en vrienden, met de redactie van website, nieuwsbrief en krant en met het beheer van sociale media. Alle andere hulp is welkom, zoals contactpersonen voor lokale bijeenkomsten (in jouw slaapcentrum of gemeente). Denk trouwens niet dat je alles zelf moet doen, we werken samen en vullen mekaar aan.

Planning verzending ApneuMagazines (planning 01/02/2023)

Wie voor 1 september 2022 lidgeld of vriendenbijdrage betaald heeft:

  • 2022-1 en 2 en welkombrochure deze maand
  • 2022-3 in maart 2023, samen met 2023-1
  • 2022-4 in juni 2023, samen met 2023-2

Voor wie na 1 september betaald heeft:

  • het lidgeld of vriendenbijdrage geldt voor 2023
  • de welkombrochure wordt deze maand verstuurd

Waarom is een inzet voor een patiëntenvereniging als ApneuVereniging Vlaanderen zinvol?

Het antwoord is eenvoudig. Zoals voor elke aandoening is lotgenotencontact zeer nuttig voor de behandeling. We leren immers van mekaars ervaringen. Valt het eens een periode wat tegen, dan kunnen we ons optrekken aan lotgenoten. Tevens houdt informatie van experts die gedeeld wordt in de taal van gebruikers op lokale bijeenkomsten of in publicaties (en sinds corona ook in webinars) ons op de hoogte van de achtergronden van de behandeling en nieuwe ontwikkelingen. Tot slot kunnen we enkel samen ijveren voor patiëntenparticipatie in het beleid en de verbetering van de behandeling. Alleenstaand lukt dat niet.

De ApneuVereniging Vlaanderen moet het doen zonder enige overheidssteun (waarvoor we trouwens blijven ijveren). Voor onze werkingsmiddelen hangen we dus af van bijdragen van leden en vrienden. Desondanks bestaan we al 25 jaar (opgericht in 1997). Met vallen en opstaan. We hebben moeilijke stille maanden achter de rug, maar we staan er weer.

Dank voor jouw bijdrage en steun van onze werking.
Dank voor je geduld.

Met een hartelijke gezonde groet,
Mark De Quidt, voorzitter.

Mark.De.Quidt@ApneuVereniging.be
tel 03 494 27 39

Tags: