Nederlandse slaapcentra - Rapport 2016

di 15 november 2016

Onze Nederlandse collega's, ApneuVereniging Nederland, doen elk jaar onderzoek naar de diagnose en behandeling van slaapapneu. Het ene jaar een uitgebreid onderzoek onder patiënten. Het andere jaar vragen ze slaapcentra naar hun aanpak en werkwijze. Dit laatste was in 2016 het geval. Van de 86 slaapklinieken deden er 85 mee aan dit uitgebreide onderzoek.

Lees verder voor een aantal opmerkelijke uitslagen uit dit onderzoek.

Diagnosecapaciteit is verdubbeld

De diagnosecapaciteit is de afgelopen jaren verdubbeld. Er worden nu ruim 100.000 slaaponderzoeken per jaar verricht. Daarvan is 67% voor de diagnose van nieuwe patiënten met verdenking van slaapapneu. Een kleine 70% hiervan levert ook daadwerkelijk de diagnose apneu op!

De wacht- en doorlooptijden lopen toch op

Ondanks de verdubbeling van de diagnosecapaciteit lopen de wacht- en doorlooptijden van slaaponderzoeken op. Dat komt waarschijnlijk, omdat er meer mensen zich laten onderzoeken op de mogelijkheid van slaapapneu. Van de 600.000 mensen met slaapapneu in Nederland zijn er nog maar 170.000 onder behandeling. 

Voorlichting en begeleiding onder druk

Met het toenemend aantal patiënten komt voorlichting en begeleiding onder druk. De tijd die klinieken hieraan besteden neemt af. Deze taak wordt nog niet door anderen (huisarts) opgepakt.

Comorbiditeit

In meer dan de helft van de gevallen is er volgens de specialisten samenhang met een of meer bijkomende ziekten. Deze worden vaak eerder herkend en behandeld dan slaapapneu. Een multidisciplinair behandelplan is dus voor een effectieve behandeling aan te bevelen.

Techniek heeft de toekomst

De techniek heeft met het uitlezen op afstand een oplossing in huis. Van iedere patiënt kan dagelijks zijn therapietrouw en therapie-effectiviteit gecontroleerd worden. Eventuele problemen kunnen worden gesignaleerd.

Dat zou niet alleen een nieuwe dimensie geven aan de begeleiding in de proefperiode, maar kan ook het probleem van de periodieke controle oplossen: alleen die patiënten worden opgeroepen waar wat mee aan de hand is.

Aandachtspunt blijft de privacy bij deze permanente gedetailleerde monitoring.

Bron: Diagnose en behandeling van apneu in slaapklinieken (TNS-NIPO in opdracht van de ApneuVereniging Nederland)

Het rapport is hier te lezen (pdf bestand): Rapport Nederlandse Slaapcentra 2016

Tags: