Algemene Vergadering 2021

di 20 april 2021
Algemene Vergadering online

Met de webinars hebben we succesvolle ervaring verworven om via het scherm sprekers aan het woord te laten. Dit laat ons toe om, in tegenstelling met vorig jaar, een volwaardige Algemene Vergadering "op afstand" te organiseren. Afspraak op dinsdag 20 april 2021 van 19u tot 20u30. Denk mee, ontmoet lotgenoten, geef je op als stemgerechtigd lid!

En er is voldoende om van gedachten te wisselen. Ons ledenaantal groeit, financieel gaan we vooruit, we hebben voor het eerst kandidaten voor de raad van bestuur uit vijf verschillende slaapcentra en vooral... we staan voor belangrijke uitdagingen zoals de vernieuwing van de apneuconventie.

Agenda Algemene Vergadering

  • in het jaar van het coronavirus steeg ons ledenaantal met 14% en werden bijeenkomsten vervangen door succesvolle webinars. Wat staat er nog in het activiteitenverslag 2020? Waar staan we sterk in, waar moeten we een tandje bijsteken?
     
  • ook de jaarrekening presenteert goede cijfers, krijgt het bestuur kwijting? wat met lidgeld bij verhoogde tegemoetkoming?
     
  • een primeur, patiënten uit vijf slaapcentra zijn kandidaat bestuurders... vormen zij het nieuwe bestuur?
     
  • wat verwachten de aanwezige leden van de volgende jaren? de nieuwe apneu­overeen­komst staat voor de deur, wat zijn de prioriteiten van de apneupatiënten? hoe zien onze bijeenkomsten er uit in het post corona tijdperk?

Een gedetailleerde agenda wordt vooraf gestuurd aan wie zich opgeeft als stemgerechtigd lid

Geef je op als stemgerechtigd lid

Volgens de statuten van onze vereniging worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd op de Algemene Vergadering.

Ieder lid (patiënt die lidgeld betaald heeft voor het lopende jaar) kan zich opgeven als stemgerechtigd lid, in de statuten werkend lid genoemd.

Doe mee, laat je stem horen, overleg met lotgenoten, leden zoals jij, wat gezamenlijk belangrijk is voor onze vereniging in het bijzonder en de slaapapneu patiënten in het algemeen.

Ja, ik doe mee, ik stuur een aanvraag voor Stemgerechtigd Lid naar info@ApneuVereniging.be.

Aarzel niet, laat je horen op de Algemene Vergadering!

Ben je Vriend van de ApneuVereniging Vlaanderen?

Ook jouw stem is voor ons belangrijk. Alleen patiënten kunnen lid zijn. Je kan dan wel niet deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar bezorg ons jouw voorstellen of jouw vragen.