Overzicht van het reeds gepubliceerde VAPA-nieuws

VAPA-nieuws nr. 7Charles Pycke, voorzitter
Myriam Plehiers, secretaresse
An Boudewijns,
NKO UZA - Edegem
Prof. Dr. H.A.C. Kamphuizen
emeritus slaapoloog - Nederland
Victor Hanssens,
bestuurslid VAPA

VAPA-nieuws nr. 8


Victor Hanssens,
bestuurslid VAPA


Dr. Olivier Vanderveken,
dienst NKO - UZA
Dr. De Groot, Oogheelkunde UZA

VAPA-nieuws nr. 9

* editoriaal
* verslag van de secretaris 13/03/04
* verslag van de penningmeester 13/03/04
* getuigenis " welvaren betreffende slaapapneu"


Victor Hanssens,
Marc Mestdag,
Mevr. Seghers

VAPA nieuws nr. 10

* verslag ledenvergadering 18-09-2004
* presentatie lezing glaucoom en apneu

Victor Hanssens,
Dr. Kiekens

VAPA nieuws nr. 11

* editoriaal
* verslag van de secretaris
* Bariatrische heelkunde en OSAS
* onze voeding algemeen -  vermageren  -  gezonde voeding
* getuigenis Dhr. H. Paelinck


Victor Hanssens,
Prf. Dr. Hubens
Dr. Van Mieghem

Dhr. H. Paelinck

VAPA nieuws nr. 12

* editoriaal van de voorzitter
* dagorde vergadering 1 oktober 2005
* bestuur VAPA vzw september 2005
* nieuwe ontwikkelingen in heelkunde voor obstructief slaap apnea
* Wijzigingen in de terugbetaling van CPAP in België en vooruitzichten

Victor Hanssens,


Dr. Evert Hamans
Prof. Dr. J. Verbraecken

VAPA nieuws nr. 13

* Openingstoespraak voorzitter
*Toespraak Prof. Verbraecken
* Vragenronde na spreekbeurt Prof. Dr. J. Verbraecken
* Antwoorden op veel gestelde vragen
* Toespraak door de voorzitter

Victor Hanssens,
Prof. Dr. J. Verbraecken


Victor Hanssens,

VAPA nieuws nr. 14

* Openingstoespraak voorzitter
*Cognitieve gedragstherapie”,
een nieuwe aanpak voor slapeloosheid
* Computermodel voor slaapapneu

* De voorzitter betreffende statuten en algemene informatie
* Persbericht ivm rijgeschiktheid

Victor Hanssens,
Prof. Dr. Elke De Valck,
Psycholoog VUB en UA
door Ir.Jan De Backer

Inleiding door Prof. Verbraecken
Victor Hanssens,

Victor Hanssens,

VAPA nieuws nr. 15

* Welkom 6 oktober 2007
* Behandeling van snurken en OSAS
* Toespraak van de voorzitter
* CPAP zorg in Nederland

Victor Hanssens,
Dr. E. Hamans
Viktor Hanssens,
Erna Petiet,

VAPA nieuws nr. 16

* Openingstoespraak voorzitter
* Slaapaneu en diabetes
* Verslag algemene vergadering
* Voordracht slapeloosheid - UZA
* Toespraak van de voorzitter

Victor Hanssens,
Dr. Ballaux
Victor Hanssens,
Dr. Ariens
Victor Hanssens,

VAPA nieuws nr. 17

* Brief aan onze leden
* Toespraak van de voorzitter
* " Slaapapneu en geslacht "
* " Operatieve risico's en narcose bij slaapapneu "

Victor Hanssens,
Victor Hanssens,
Prof. Dr. J. Verbraecken
Luc Sermeus - Anesthesie

VAPA nieuws nr. 18

* Verwelkoming
* Dagorde
* Toespraak van de voorzitter
* Voordracht " IPSOS Studie - Slaap de Belgen"
* Voordracht "Burnout, Depressie of Apneu "
   Wat door onbehandelde apneu

Voorzitter
Victor Hanssens,
Victor Hanssens,
Prof. Dr. Elke De Valck
Doctorandus Sandra Houtepen-Strong

VAPA nieuws nr. 19

* Dagorde 3 oktober 2009
* Verwelkoming voorzitter
* Toespraak van de voorzitter
* Apneustudie vrachtwagenchaufeurs
* Toelichting door de voorzitter na de uiteenzetting
door Marc Daneels
* De tongzenuwpacemaker

Victor Hanssens,
Victor Hanssens,
Victor Hanssens,
Dhr. Daneels
Victor Hanssens
Dr. Olivier Vanderveken

VAPA nieuws nr. 20

* Dagorde 6 maart 2010
* Korte toespraak van de voorzitter
* " Lever en Apneu "
* " Slaapapneu bij kinderen "
* " Didge Doctor "

Victor Hanssens,
Victor Hanssens,
Dr. Francque - UZ Edegem
Dr. Verhulst - UZ Edegem
Didge Doctor

VAPA nieuws nr. 21

* Dagorde 2 oktober 2010 en opening door de voorzitter
* " Slaap en hoofdpijn"
* " Eerste gedeelte toespraak door de voorzitter"
* " Ergonomisch slaapconfort - gepersonaliseerde aanpak"
* " Tweede gedeelte toespraak door de voorzitter"

Victor Hanssens,
Dr. Ilse De Volder - UZ Edegem
Victor Hanssens
Dr. Ir Bart Haex - KU Leuven
Victor Hanssens

VAPA nieuws nr. 22

* " Brief verzending verslag 5 maart 2011
* " Dagorde ledenvergadering 5 maart 2011"
* " Verwelkoming en opening ledenvergadering 5 maart"
* " Belang der slaaphouding"
* " Slaap op intensieve zorgen"

Victor Hanssens,
Victor Hanssens
Victor Hanssens
Prof. Johan Verbraecken

Dr. W. Verbrugghe

VAPA nieuws nr. 23

* " Inhoud Algemene Vergadering van 6 oktober 2012
* " Verslag
* " Dagorde
* " Verwelkoming en opening ledenvergadering VAPA
* " Anesthesie bij apneupatiënten
* " Apneu en de schildklier
* " Toespraak van de voorzitter"

Voorzitter Victor Hanssens,Dr. Sermeus
Prof. De Block
Victor Hanssens

 
Het recentste VAPA-nieuws, opgemaakt nà elke algemene ledenvergadering, zal telkens opgenomen worden in onze webpagina.

Mocht u interesse hebben in een of ander artikel uit een vorig VAPA-nieuws, stuur dan een E-mail naar volgend adres en het wordt u bezorgd.

mailto: info@slaap-apneu.be