Resultaat van de peiling over de aanbevelingen van het KennisCentrum

ma 16 november 2020
Peiling Aanbevelingen (patienten)

De peiling over de aanbevelingen door het Kenniscentrum voor de Volksgezondheid is afgerond. Net op tijd om ze te bezorgen aan Jo De Cock, de topman van het RIZIV die volgende dinsdag 17 november om 19u spreekt op onze webinar (video bijeenkomst via het internet). Je bent toch al ingeschreven? Enkel wie ingeschreven is, krijgt een uitnodiging dinsdag doorgestuurd. Graag inschrijven vóór dinsdag 17u.

We geven hier een summier overzicht van de meest voorkomende antwoorden. Een gedetailleerd overzicht met grafieken kan gedownload worden door leden en vrienden. Uiteraard zijn we benieuwd naar jouw reacties. We zijn tevens zeer verheugd dat niet minder dan 25 personen zich hebben opgegeven om mee het standpunt van ApneuVereniging Vlaanderen over wijzigingen van de apneuovereenkomst te bespreken!

Volgens de nummering van de vragen...

1. Er zijn 132 antwoorden ontvangen, van enkele maanden tot meer dan 20 jaar behandeld voor slaapapneu. Gemiddeld bijna 9 jaar behandeling, de grootste groep (42%) tussen 1 en 5 jaar
2. 94% wordt behandeld met cpap
3. 64% voor diagnose op slaapcentrum
4. 83% voor opvolging door slaaparts (longarts, nko arts, neuroloog met opleiding voor slaapapneu...)
5. 67% voor dienstverlening door het slaapcentrum (keuze toestel en masker, vervanging masker,...)
6. 79% voor vaste financiering met een eigen bijdrage van patiënt
7. 83% voor huren van cpap
8. 83% voor vervanging van toestel na 5 jaar met nieuwe technologie en/of mogelijkheden
9. 62% voor tele monitoring
10. 70% wenst een zorgpad "leefstijl" (bv. bij overgewicht) toevoegen aan de behandeling
11. 93% wenst opsporen van onbehandelde slaapapneu (door informatie, preventie en/of screening)
12. 78% gebruikt geen technologie om slaap te analyseren.
13. Wie wel de slaap opvolgt, gebruikt meestal de website van de fabrikant of een app op smartphone
14. 25 patiënten gaven op mee te willen overleggen over het standpunt van ApneuVereniging Vlaanderen over aanpassingen van de apneu overeenkomst

De bijkomende antwoorden van medewerkers van slaapcentra en andere contacten in ons netwerk worden later verwerkt.

Schrijf je hier in voor de webinar op 17 november om 19u

met Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV. Graag inschrijven vóór dinsdag 17u.
Leden of vrienden die verhinderd zijn, kunnen nadien ook de video opname herbekijken.

 

Leden en vrienden kunnen in volgende link de volledige antwoorden vinden, met ook een grafische voorstelling.