Sleep Position Trainer helpt tegen apneu

ma 25 mei 2015

Zilveren Kruis in Nederland is de eerste zorgverzekeraar die een nieuwe innovatieve therapie bij slaapapneu via de basisverzekering vergoedt. Het gaat om een slaap positie trainer die mensen afleert op hun rug te slapen. Jarenlang klinisch onderzoek en uitgebreide tests hebben duidelijk gemaakt dat deze aanpak zeer effectief is.

De slaap positie trainer is een medisch hulpmiddel dat is ontwikkeld door het bedrijf NightBalance, een spin-off van de TU Delft. Het is een klein apparaat dat op de borst gedragen wordt. Het helpt mensen op een comfortabele en effectieve manier van hun positie-afhankelijke apneu af. Het gevolg is, dat vermoeidheidsklachten en andere gezondheidsproblemen voor deze apneu-patiënten goeddeels verleden tijd zijn.

Lentebijeenkomst 2015 van VAPA

za 21 maart 2015
Auditorium Kinsbergen op UZAntwerpen

De lentebijeenkomst 2015 ging door op zaterdag 21 maart 2015 van 14u tot 17u
Locatie: Auditorium Kinsbergen, UZAntwerpen, Wilrijkstraat 10, 2520 Edegem

Noteer de data van de volgende VAPA bijeenkomsten in je agenda:
zaterdag 10 oktober 2015
zaterdag 5 maart 2016
zaterdag 1 oktober 2016

telkens van 14u tot 17u

Tags: 

Hoe artsen het mysterie rond CVS stilaan ontrafelen

vr 06 maart 2015
Hoe artsen het mysterie rond CVS stilaan ontrafelen

Uit een Deens onderzoek blijkt de levenskwaliteit bij slaap-apneu op 75% te liggen (85% voor de volledige bevolking), de laagste score 48% ligt bij CVS (Chronisch VermoeidheidsSyndroom). Amerikaanse onderzoekers hebben nu voor het eerst fysiek bewijs op tafel gelegd dat aantoont dat CVS een biologische ziekte is en geen psychologische stoornis. Volgens de vzw CVS Society treft het syndroom volgens deze criteria ongeveer 30.000 mensen in België. Hanteert men de ruimere criteria, dan gaat het wellicht om een veelvoud. Bij al deze mensen kan CVS een verschillende impact hebben. "Chronisch moe zijn, betekent niet voor iedereen hetzelfde", zegt Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum van het UZA. "Er speelt een belangrijke subjectieve factor mee. De ene patiënt is maar een beetje op de dool, de andere raakt soms sterk geïnvalideerd. En wanneer alles pijn begint te doen, neemt het probleem alleen maar toe. Het is moeilijk om uit deze vicieuze cirkel te geraken."

E-gezond: Wat is de geïnformeerde toestemming?

wo 04 maart 2015

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan zorgverleners geeft om jouw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn jouw gegevens en die worden beschermd. Je kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Welkom op de nieuwe website

zo 01 februari 2015
Vrouw slaat computerscherm met bijl

Welkom op onze nieuwe website. Alvast om niemand ongerust te maken: vond je je weg in de vorige versie, die staat nog steeds integraal online en vind je door te klikken in het menu bovenaan op "vorige website".

Op de nieuwe versie staat nog weinig info, we gaan de vorige website doorploeteren, en wat vandaag nog nuttige informatie is, wordt stap voor stap overgezet. Zoals de steeds boeiende voordrachten waarvan we op elke bijeenkomst mochten genieten.

Pagina's