Info lid worden

ApneuVereniging Vlaanderen vzw is een ledenvereniging voor apneu patiënten in Vlaanderen gericht op informatie en ervaringen delen.

Iedere slaapapneupatiënt in Vlaanderen kan lid worden

 • behalve als je zelf werkzaam bent in een slaapcentrum, wegens belangenconflict (conflict of interests). Je kan wel individuele vriend worden.
 • slaapapneupatiënten in buitenland (vb. Nederland) kunnen ook indidividuele vriend worden.

Leden en vrienden betalen een jaarlijks lidgeld voor steun aan de werking van de vereniging

 • ze ontvangen het driemaandelijks tijdschrift ApneuKrant en ook ApneuMagazine Nederland, het uitgebreid magazine van ApneuVereniging Nederland.
 • ze nemen gratis deel aan patiëntenbijeenkomsten en webinars, met sprekers over onderwerpen in verband met slaapapneu.
 • ze hebben toegang tot de informatie op de website die voorbehouden is voor leden en vrienden, zoals de digitale versie van ApneuKrant en ApneuMagazine.
 • ze kunnen reacties plaatsen op berichten op de website waar dit voorzien is.

Om lid te worden, doe je twee dingen:

 1. je vult op de website het inschrijfformulier in (zie verder)
 2. je betaalt de jaarlijkse bijdrage per overschrijving
  • het bedrag van 27,50€
  • op bankrekening BE10 0012 9955 7904 van BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB
  • vermeld duidelijk in de omschrijving naam en voornaam van het lid, en lidgeld voor het jaar ....

Lidgeld geldt voor een kalenderjaar.

 • Als je lid wordt vóór 1 september, worden de tijdschriften van het lopende jaar (maart en juni) verstuurd samen met het septembernummer.
 • Als je nà 1 september lid wordt,
  • dan geldt jouw lidmaatschap voor het volgend jaar.
  • als je lid wordt vóór 1 december, kan je ook het decembernummer ontvangen mits bijbetaling van 7,50€ (in totaal dus 35€)

Voor vernieuwing van lidmaatschap volstaat de jaarlijkse betaling vóór 31 januari.

Graag geduld! Jouw inschrijving wordt niet onmiddellijk verwerkt. Dit gebeurt manueel door een vrijwilliger. We streven er naar om ze maandelijks bij te werken, alleszins ten laatste tegen de volgende ApneuKrant (begin van de maand van verschijnen)

Hoe inschrijven (registreren)?

Het verloop van de inschrijving stap voor stap:

1. Je vult het inschrijfformulier online in: naast contactgegevens (adres, telefoon) vragen we ook nuttige statistische gegevens m.b.t. apneu (geboortedatum, man/vrouw, welk slaapcentrum, diagnosedatum slaapapneu). Noteer hierbij dat deze laatste gegevens uitsluitend dienen voor statistisch gebruik door de ApneuVereniging Vlaanderen, en - zoals ook de contactgegevens - NOOIT gedeeld worden met anderen.
Alleen de (zelfgekozen) gebruikersnaam is zichtbaar, als je reageert op de website of deelneemt aan het forum. Besteed daarom grote zorg aan de keuze van je gebruikersnaam: heb je geen probleem om je voornaam en familienaam te gebruiken, of verkies je je privacy bijkomend te beschermen door een schuilnaam te gebruiken? Uiteraard worden beledigende of aanstootgevende gebruikersnamen niet aanvaard.

2. Na het invullen wordt een controlescherm getoond. Is er iets fout ingevuld, dan kan je terugkeren naar het invulscherm en de foute gegevens verbeteren, zoniet kan je je aanvraag bevestigen.

3. Er wordt een bevestigingscherm getoond, die je ook per e-mail ontvangt. Hierop worden de gegevens voor het overschrijven van je lidgeld herhaald. Tegelijk wordt een account aangemaakt met de gevraagde gebruikersnaam, die voorlopig op geblokkeerd staat ingesteld. Een e-mail met de aanvraag wordt aan de ledenbeheerder van ApneuVereniging Vlaanderen gestuurd.

4. Nadat je betaling ontvangen is (dit gebeurt niet onmiddellijk), wordt jouw account op actief gezet, en ontvang je een e-mail met de uitnodiging een wachtwoord te kiezen.

► OK, ik ga naar het invulformulier
► Nu niet, ik keer terug naar de startpagina (home pagina)