Europese slaapapneu verenigingen op congres in Milaan

di 12 september 2017
Europese apneu affiche met Josef Hoza

ApneuVereniging Vlaanderen was ook dit jaar aanwezig op de Europese Conferentie van Ademhalingsaandoeningen, de ERS European Respiratory Society conferentie in Milaan, september 2017. We hadden vooraf met enkele patiëntenverenigingen in andere landen een gemeenschappelijk affiche ontworpen.

De nadruk van de affiche werd gelegd op de grote onderdiagnose van slaapapneu, en de vaststelling dat investeren in apneu behandeling leidt tot vermindering van de kosten van aanverwante aandoeningen en van verkeersveiligheid. Investeren in slaapapneu loont! De affiche werd uiteindelijk mee ondertekend door italië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Franstalig België. Te betreuren dat Nederland en Ierland niet mee ondertekenden (zelfs zonder opgave van reden).

We brachten een bezoek aan de verschillende leveranciers van materiaal voor apneu behandeling op zoek naar ontwikkelingen en nieuwigheden. Bij Resmed maakten we kennis met de de mini-Air. Een compacte cpap eerder bedoeld voor op reis. Bij Philips Respironics volgden we een uiteenzetting over PAMS (Philips Adherence Monitoring Service) wat echter (nog?) niet in België aangeboden wordt. Het gaat over Philips' antwoord op het bewaken van de therapietrouw bij de start van de cpap behandeling (eerste 90 dagen). Bij Fisher en Paykel werd ons door een zeer deskundige medewerkster uit Frankrijk de maskers voorgesteld, en werd o.m. het verschil tussen ESON en ESON2 verduidelijkt. We klopte ook aan bij merken die minder bekend zijn bij ons, zoals het Franse SEFAM en de Chinese fabrikant van cpap's. We maakten tevens kennis met een (duur) buisje dat via de neus tot achteraan de tong werd ingebracht om dichtvallen te voorkomen.

Na de sluitingsuren hadden we uitgebreid de gelegenheid van gedachten te wisselen met de Italiaanse, Franse en Oostenrijkse collega's. Het is hartverwarmend te merken hoe we met zijn allen op vrijwilligersbasis onze bijdrage willen leveren tot bekendmaking van onze aandoening en het bevorderen van de therapietrouw. Er is veel gebrek aan kennis over geheel Europa, last but not least, bij de beleidsmakers.