Lentebijeenkomst | Wandeling & ApneuCafé Bokrijk | Affiches

Bekijk hier de nieuwsbrief op de website.

 

 

18-02
1 maart 2017

 

Ben je op onze lentebijeenkomst nu zaterdag?

 

Op zaterdag 3 maart 2018, zoals gewoonlijk van 14u tot 17u, hebben we de jaarlijkse lenteafspraak voor onze leden. Dit jaar kleuren de sprekers nogal "Leuvens". Walter De Raedt van onderzoekscentrum imec onderhoudt ons over het nut van draagbare hulpmiddelen in de gezondheidszorg? Bart Van Pee, CEO van Ectosense, een Leuvense start-up, ontwikkelt nieuwe technologie voor diagnose van slaapapneu. Prof dr Johan Verbraecken belicht de leefstijl aspecten bij de slaapapneupatiënten. Voorzitter Mark De Quidt probeert een antwoord te geven op de vraag hoe je je eigen patiëntendossier beheert. We zetten Victor Hanssens in de bloemen (of liever in de handjes) voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. We sluiten af met de affiches die we in 2018 over alle slaapcentra (en er buiten) willen verspreiden.
De lentebijeenkomst is toegankelijk voor leden en vrienden. Ter plaatse kan lidgeld betaald worden.

Lees meer over de lentebijeenkomst: sprekers en praktische info...
 
 
Wandeling met ApneuCafé in Bokrijk
 

Op zondag 18 maart 2018 trekken we naar Bokrijk voor een wandeling van 4km. Daarna houden we een ApneuCafé in het Koetshuis, een informeel lotgenotencontact met onze voorraad van maskers van ResMed, Philips en Fisher & Paykel. Wie niet mee stapt voor de wandeling, kan ook rechtstreeks naar het ApneuCafé komen. Iedereen welkom, deelname is gratis (een drankje of een hapje betaal je zelf). Limburgse gezelligheid met lotgenoten. Je wandelt toch mee? En/of je babbelt mee met een frissen of warme drank?
Toegankelijk voor iedereen, ook niet-leden. Wel vooraf inschrijven via e-mail of telefoon. De wandeling is geschikt voor buggy, rollator, rolstoel.

Lees meer voor dagindeling, inschrijving en affiche...

 
 
Affiches van ApneuVereniging Vlaanderen
 

Heb je al affiches van de vereniging opgemerkt? Nee? Wij ook niet.. ze worden pas op de lentebijeenkomst voorgesteld: de eet-beweeg-slaap affiche met de drie smileys die we vorig jaar reeds voorstelden, de verenigingsaffiche met een overzicht van onze activiteiten en aandachtspunten, tot slot de vertaling in het Nederlands van de internationale onderdiagnose-affiche die we in Milaan voorstelden, samen met andere Europese ApneuVerenigingen. Ze worden binnenkort naar alle slaapcentra verstuurd, je kan ze ook zaterdag meenemen. Een beschrijving van alle affiches vind je op onze website, waar ze ook kunnen gedownload worden. Neem ze zaterdag mee!

 
 
  Aanmelden ApneuNieuws
Afmelden ApneuNieuws
Afmelden alle nieuwsbrieven

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
ApneuVereniging Vlaanderen vzw
Huybrechtsstraat 65 bus 5 | 2140 Antwerpen Borgerhout
03 494 27 39 | info@ApneuVereniging.be
Bank BE10 0012 9955 7904 | Onderneming 0461.512.736