Bijeenkomst ApneuVereniging USA werd life uitgezonden

vr 20 september 2019
2019-09-20 Awake Together Summit

"80% van gematigd ernstig en ernstig Obstructieve Slaapapneu is niet gediagnosticeerd"
De "Awake Samen Top" van de ApneuVereniging van de USA ging een hele dag door op 19 oktober in San Francisco en kon wereldwijd live gevolgd worden, ook bij ons. De volledige opnames zijn beschikbaar. In lezingen en paneeldiscussies kwamen o.m. aan bod: het teamwork in het slaapcentrum, slaap en zelfdoding en wat met de gezondsheidsgegevens van patiënten.

Onderwerpen van de lezingen en paneeldiscussies

  • Meer dan slaapapneu: overlappende kwesties
  • Een multi-disciplinaire en pediatrische visie (Dr. Christian Guilleminault)
  • Slaapapneu behandelen met een team experten
  • De band tussen slaap en zelfdoding
  • De kracht van gezondheidsgegevens van patiënten

De opnames zijn te bekijken op https://www.sleepapnea.org/

Over Sleeptember en AWAKE

In 2015 lanceerde ASAA het jaarlijkse Sleeptember initiatief. Gedurende de maand september wordt campagne gevoerd om het belang en het herkennen van slaapapneu breder bekend te maken. Elke jaar promoten een reeks initiatieven de bewustwording en maatschappelijke betrokkenheid.

Over ASAA, de ApneuVereniging van de USA

ASAA, American Sleep Apnea Association, de ApneuVereniging in de USA, heeft als doel het leven van apneupatiënten te verbeteren, door middel van vorming, diensten, ondersteuning door mede-patiënten, onderzoek en belangenverdediging. De vereniging richt zich op snelle en vlotte diagnose; betaalbare, gemakkelijke en effectieve behandelingen; de stem van de patiënt als een essentieel onderdeel van de volledige slaapapneu cyclus en het beslissingstraject.

ASAA werd opgericht in 1990 (7 jaar vóór VAPA, de voorloper van ApneuVereniging Vlaanderen) door een groep van dokters en vertegenwoordigers van frima's van medische toestelen. Eén van de eerste doelstellingen was het beheer en de groei van een nieuw model van lokale zelfhulpgroepen, Alert, Well en Energie-Behoud fora (AWAKE). In 2014 ging ASAA doorheen een reorganisatie en werd een patient-gedreven organisatie gericht op belangenverdediging. Er kwam een sterke patiëntenvertegenwoordiging in de raad van bestuur en bij het personeel. Een belangrijke activiteit, gestart in 2010, is het CPAP Assistentie Programma. ASAA bezorgt betaalbare CPAP toestellen aan apneupatiënten met een laag inkomen, onverzekerd of onderverzekerd. Het programma startte oorspronkelijk met een gift van 9.000 CPAP's door Resmed. Vandaag worden 160 tot 200 CPAP's per maand bezorgd aan patiënten.