Terugbetaling Apneu behandeling vanaf 1 januari 2017

vr 23 december 2016

Zoals we reeds vermeld hebben op 5 december 2016, zijn de terugbetalingsvoorwaarden voor de apneu-behandeling gewijzigd met ingang van 1 januari 2017.

De gewijzigde tekst is vandaag gepubliceerd op de website van het RIZIV, het RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering:
SlaapApneuSyndroom: tegemoetkoming thuisbehandeling

De wijzigingen, kort samengevat:

 • De voorwaarde voor therapietrouw voor behandeling met CPAP (luchtdruk) wordt verhoogd van 3u naar 4u per nacht.
 • Er is een regeling voor de behandeling met MRA (mondbeugel).
 • De minimumgrens om in aanmerking te komen voor een terugbetaling wordt verlaagd van gemiddeld 20 apneus/hypopneus per uur naar 15 (dit is de AHI, apneu-hyponeu-index, apneu staat voor volledige blokkering van de luchtweg, hypopneu voor een gedeeltelijke blokkering. De AHI dient vastgesteld te worden door een PSG (polysomnografisch slaaponderzoek). De AHI wordt wel anders berekend, om in overeenstemming te zijn met internationaal gangbare berekeningen.
  Volgens een aantal betrokkenen zouden beide maatregelen mekaar compenseren, en is er dus geen sprake van een echte verlaging van de minimumgrens.
 • Er zijn geen formele beperkingen meer voor het aantal apneu patiënten dat per jaar mag behandeld worden (nu gold een maximum van 15% stijging tov vorig jaar)
 • De vergoeding aan de slaapcentra wordt verlaagd
  • in 2017 van 1,97€ naar 1,89€/dag/patient (-4,1%)
  • in 2016 was een besparing opgelegd van 3 miljoen €, die niet werd doorgevoerd. Dit gebeurt nu door de vergoedingen voor november en december tijdelijk te verlagen tot 1,41€/dag (-28,5%)
  • dit komt neer op een verlaging over heel 2016 van 1,97€ naar 1,88€/dag (-4,7%)
   (= 10 maanden @ 1,97€ en 2 maanden @ 1,41€)
 • Er is geen wijziging in de vergoeding die aan de CPAP gebruiker aangerekend wordt:
  0,25€/dag (= 91,25€/jaar)
Tags: