Aantal mensen met slaapapneu-behandeling verdubbeld

wo 16 maart 2016

Het aantal mensen dat voor slaapapneu behandeld wordt met een luchtdrukmasker (CPAP) is op vijf jaar tijd fors toegenomen, dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zag het aantal patiënten dat een CPAP-behandeling krijgt, stijgen van ruim 36.000 in 2010 tot boven 67.000 in 2014, een toename met 82%.

Slaapapneu is een vaak voorkomend probleem. Gelukkig zijn niet alle vormen even ernstig. Een van de meest voorkomende types is de obstructieve apneu, waarbij de keel afgesloten wordt. Tijdens de slaap ontspannen onze spieren, waardoor vet in en rond de hals druk kan uitoefenen en de keel doet vernauwen. Door gebrek aan zuurstof wordt het lichaam dan even wakker, vaak kort en onbewust, maar je slaap is wel degelijk onderbroken.

Toename geen verrassing

In “De wereld vandaag” op Radio 1, zegt Prof. Dr. Johan Verbraecken, Medisch Coördinator van het UZA Slaapcentrum dat de sterke stijging van het aantal patiënten niet onverwacht komt. “Enerzijds hebben we heel lang te maken gehad met een onder-diagnose van het probleem. Heel veel mensen kampen met slaapapneu maar weten het gewoon niet. Anderzijds neemt het aantal zwaarlijvige mensen ook steeds meer toe, en er is een duidelijk verband tussen obesitas en slaapapneu. Mensen met een Body Mass Index (BMI) van minstens 30 hebben een groot risico op apneu,” aldus Professor Verbraecken.

Slaapapneu nefast voor je gezondheid

Als je slaap veelvuldig wordt onderbroken, heeft dat een nefast effect op je lichaam. Het gevolg is dat je moe en slaperig bent, last krijgt van hoofdpijn en concentratieverlies en een groter risico loopt op ongevallen.

Er is ook een verhoogd risico op hartproblemen, zegt Professor Verbraecken. “Telkens de ademhaling even stokt en weer herneemt, komt er adrenaline vrij. Dat geeft een opstoot van de bloedruk en het hartritme en dus een verhoogde belasting van het hart. Op lange termijn resulteert dat in een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Als je apneu onbehandeld laat, dan blijkt dat na 12 jaar 1 op 3 patiënten een belangrijke hartaandoening of bloeddrukprobleem heeft ontwikkeld.”

Behandeling met CPAP-luchtdrukmasker

“De behandeling die het meest voorkomt gebeurt met een CPAP-toestel. Dat is een eenvoudige compressor die kamerlucht aanzuigt en dan onder druk en via een masker in de luchtwegen gebracht wordt zodat de keel niet meer kan vernauwen. Dit is een zeer eenvoudige maar effectieve behandeling. Los daarvan proberen we ook het lichaamsgewicht naar beneden te krijgen.”

“Van zodra een patiënt de behandeling start, wordt de vermoeidheid en slaperigheid een stuk beter. Patiënten vertellen dit natuurlijk verder en zoiets is eigenlijk de beste mond aan mond reclame. Op langere termijn blijft 80% van mensen die zo’n apparaat gebruiken de behandeling volgen.”

Cijfers van het RIZIV

Het RIZIV komt tussen bij de behandeling van slaapaneu met CPAP-toestellen. Uit hun cijfers blijkt een sterke toename van het aantal patiënten. Om te beginnen is het budget op vijf jaar tijd toegenomen met 79% van 13,4 miljoen euro in 2010 naar 24,5 miljoen euro in 2014.

Het aantal patiënten met een CPAP-luchtdrukmasker bedroeg in 2010 welgeteld 36.876. Dat aantal steeg in 2014 tot 67.201 patiënten, een toename met 82% op vijf jaar tijd. Het grootste aantal patiënten zitten in de leeftijdsgroep 60 tot 64 jaar bij vrouwen, bij mannen is dat de groep 55 tot 59-jarigen.

De groep mannen die lijden aan apneu is bijna vier keer zo groot als de groep vrouwen, maar zeer opvallend is dat het aantal vrouwen de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld is, tot 108%. Bij de mannen bedraagt de toename over die periode zo'n kwart minder, 76%.

Bron: VRT, deredactie.be, Aantal mensen met slaapapneu-behandeling verdubbeld

VRT Journaal

Het UZ in Antwerpen plaatste het nieuwsbericht van het VRT Journaal, met toelichting van dr Ilse De Volder op Youtube.